Qualitat de l’aire sota control

Destacats Qualitat de l’aire sota control

Una unitat mòbil controla la qualitat de l’aire del carrer de Sant Jaume des del 23 de juny Avaluarà l’impacte ambiental durant dos mesos després que, en prova pilot, s’hagi reconvertit aparcaments d’aquesta via en zones de vianants. La unitat mòbil de vigilància de la contaminació atmosfèrica s’ha instal·lat al carrer de Sant Jaume, davant de l’escola Martinet durant dos mesos per prendre mostres per estudiar la qualitat de l’aire. En parl·lel, s’instal·laran punts de mesura per analitzar la concentració de diòxid de nitrogen, en altres zones del municipi.

La unitat de Sant Jaume, que ha estat sol.licitada a la Diputació de Barcelona, dins el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, també avaluarà l’impacte atmosfèric de l’eliminació de la zona d’aparcament i d’un dels carrils de vehicles, que està previst suprimir els propers mesos.
Ripollet es troba dins la zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric (Decret 226/2006 de 23 de maig), ja que l’aire conté nivells de diòxids de nitrogen i/o partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) superiors als nivells admissibles per la legislació vigent. Aquests nivells de partícules són originats majoritàriament per la combustió dels vehicles.- Redacció

15°C

Ripollet

Humitat: 59%

Vent: 9.66 km/h

  • 24 Març 2016 18°C 8°C
  • 25 Març 2016 16°C 8°C