Ripollet vol deixar de donar l’esquena als seus rius

Destacats Ripollet vol deixar de donar l’esquena als seus rius

El projecte, que es farà per fases, preveu recuperar l’estat natural de les lleres dels rius i afavorir l’accés de la ciutadania a l’espai fluvial 

Creuar els marges del riu Ripoll i baixar a la llera per gaudir d’un espai natural recuperat podrà començar a ser possible a partir del 2019. El ple de l’Ajuntament de Ripollet va aprovar en la sessió d’abans de Setmana Santa transferir a l’Àrea Metropolitana de Barcelona la partida municipal per finançar un projecte que, entre altres accions, concreta la construcció d’una passera i la neteja de les lleres dels rius d’horts i de vegetació. Recuperant el seu estat natural, Ripollet vol deixar de donar l’esquena al riu. El juny de 2017 la Junta de Govern de l’Ajuntament va donar el vist i plau a la memòria sobre les actuacions per a la recuperació de les lleres dels rius Ripoll i Sec al seu pas per Ripollet, les àrees de ribera i els espais lliures vinculats al sistema fluvial. Aquesta memòria va ser redactada després d’una tasca de camp i de revisió d’estudis previs relatius a l’encaix i estat del riu i les seves zones llindants.

CORREDORS BIOLÒGICS I ANELLES VERDES AL VOLTANT DEL RIU
El projecte planteja la recuperació de les lleres dels rius Ripoll i Sec, les àrees de ribera i els espais lliures com a corredor biològics, a més de consolidar l’anella verda que envolta els dos rius i afavorir la mobilitat sostenible. Una de les actuacions previstes en la memòria és la construcció d’un pas fluvial a l’alçada del polígon molí d’en Xec i la recuperació de la llera fins Barberà del Vallès, amb l’extracció de la canya americana i vegetació no autòctona. Així mateix també està previst expulsar una vuitantena d’horts que ocupen zones inundables de la llera. Com a contrapartida, s’amplia la zona d’horta municipal amb la creació de noves parceŀles (Vegeu quadre adjunt)

MILLORA DELS CAMINS D’ACCÉS I REFORMA DEL PARC MASSOT (CAP II) PER INTEGRAR LA CONFLUÈNCIA FLUVIAL
La memòria també contempla, entre d’altres accions, l’adequació del camí del marge dret del Ripoll que enllaça Ripollet amb Barberà i Montcada creuant el riu Sec i amb Cerdanyola, a l’alçada del parc Massot, així com la remodelació d’aquest parc que fa de punt de connexió d’aquestes vies verdes, per tal de millorar la seva integració amb la llera del riu Sec . —Redacció.

15°C

Ripollet

Humitat: 59%

Vent: 9.66 km/h

  • 24 Març 2016 18°C 8°C
  • 25 Març 2016 16°C 8°C