La Setmana de la Mobilitat arriba aquest cap de setmana al seu moment àlgid amb talls al centre

Una passejada amb gossos pel centre ciutat reivindica l’ús dels carrers per a vianants; l’AMB difon a la plaça de Pere Quart els aparcaments per a bicis segurs i gratuïts. Els actes per promoure transports alternatius al cotxe continuen dissabte i diumenge al carrer de Balmes i a la rambla de Sant Esteve

Viure a Ripollet, treballar a Barce-lona i passar del cotxe privat. Combi-nar aquests tres factors és poc més que una odissea. Sense estació de tren i amb més demanda que ofer-ta d’autobús, el Bicibox —una xarxa d’aparcaments segurs per a bicicletes implantada en 19 ciutats metropolita-nes, entre les quals es troben Ripollet, Cerdanyola i Montcada i Reixac— s’ha convertit en un complement impres-cindible pels ripolletencs que opten per desplaçar-se de forma sostenible. Aquest és el cas de Roger García, un veï de la localitat que dissabte va par-ticipar en la jornada inaugural de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura.  Ripollet s’ha sumat per tercer any consecutiu a la celebració d’unes jornades europees que promouen for-mes de desplaçament alternatius al cotxe privat; reivindiquen l’espai públic per a gaudi dels vianants i denuncien la contaminació ambiental i els per-judicis sobre la salut que provoca el transit rodat. 

LLIBERTAT SOBRE RODES
La celebració es va obrir dissabte pas-sat amb la instal·lació a la plaça de Pere Quart d’un punt d’informació del Bicibox i la xarxa pedalable de l’àrea metropolitana de Barcelona. En paral-lel, l’associació Animales Ripollet va convocar a un grapat de propietaris d’animals al Parc Pinetons i Gasso Vargas, des d’on arrencava una pas-sejada per les rambles i carrers del centre ciutat. Els espais de joc i des-coberta de la natura dels parcs dels Pi-netons i Massot van dedicar la prime-ra sessió de les Jugatecaambiental, diumenge passat als desplaçaments sostenibles.

Els actes de la Setmana de la Mobilitat continuen aquest divendres i dissabte amb propostes d’educació viària, cir-cuits de sensibilització en cadires de rodes i lloguers gratuïts de bicicleta. L’Ajuntament de Ripollet ha anunciat talls de trànsit al carrer de Balmes —els vehicles de motor no podran circu-lar pel tram compres entre els carrers de Padró i Tarragona de les 9 a les 21 hores de divendres— i, dissabte, a la rambla de Sant Esteve, entre carrer Pi-zarro i Canigó, també de 9 a 21 hores. Com ja va passar dissabte, durant la passejada d’animals, ciutadans a peu (o en bicicleta, en patins o sobre altres artilugis de dues rodes) podran mou-re’s lliurement pels trams de via tallat i comprovar, de pas, els avantatges de carrers lliures de cotxes. 

Divendres, a les 16.30 hores de la tar-da, coincidint am la sortida de les es-coles, la policia local munta un circuit d’educació viària a Balmes, fi ns a les 19 hores. Qualsevol veí tindrà ocasió de passejar en bicicleta, perquè l’R-Bici —el servei municipal de lloguer gratuït de bicicletes de segona mà— s’instal-larà a Balmes entre les 9 i les 12 hores del matí i de les 17 a les 21 hores de la tarda.
El mateix servei estarà a disposició dissabte a la Rambla de Sant Esteve, també de 9 a 12 del matí i de 17 a 21 hores. En aquest espai, Animales Ripo-llet —una organització sense ànim de lucre que rescata animals abandonats i coŀlabora en el control de les colòni-es de gats i les campanyes de tinença responsable— tindrà parada muntada tot el dia, juntament amb una taula de promoció del transport públic.
Entre les activitats previstes, destaca el circuit en cadira de rodes, de les 12 a les 13 hores, a les pistes de l’Esbar i com a novetat, una inspecció tècnica de bicicletes. A jutjar per l’èxit de públic d’edicions anteriors, el circuit sobre ro-des possiblement sigui una de les ac-tivitats de sensibilització més curioses i educatives que es portaran a terme. Pel que fa a les novetats, la coopera-tiva Biciclot —una entitat que genera feina al voltant de la promoció i el re-ciclatge de bicicletes— revisarà gratu-ïtament bicicletes particulars al taller d’ITB Inspecció Tècnica de Bicicletes, de 17 a 20 hores, mentre l’associació local Patins Solidaris farà una activitat oberta amb bicicletes de trial.
La setmana de la mobilitat, que enguany se celebra sota el lema comú en diver-sos països i municipis d’ Europa de Com-bina i mou-te, culminarà el diumenge 30 de setembre amb la bicicletada Pame. El mateix diumenge fi nalitza un concurs de fotografi a sobre mobilitat sostenible convocat a través d’Instagram. 

COMBINA I MOU-TE 
Combina i mou-te és molt més que un lema per ripolletencs com Roger Gar-cía, un dels veïns que dissabte passat es va donar d’alta al servei de Bicibox.   Viu a Ripollet, treballa a Barcelona i ha escollit el transport públic per despla-çar-se. Com molts, no li queda més remeï que combinar transports.

Convençut que “la intermodalitat és el futur”, Garcia ha trobat en el servei d’aparcaments del bicibox una alterna-tiva per combinar més d’un transport. Vivint a Ripollet, on no hi ha estació de tren, tampoc li queda una altra. Excepte si s’utilitza el bus, la intermo-dalitat és obligada per desplaçar-se de Ripollet a Barcelona amb transport públic. Abans cal arribar com a mínim a les estacions de tren de Montcada i Reixac, (zona 1) o de Cerdanyola del Vallès, que, de moment i fi ns almenys l’any 2019, és zona 2. Alguns cobrei-xen aquest trajecte en vehicle privat, d’altres en bus i fi ns i tot hi ha qui el fa a peu o en bicicleta. “El bicibox, per mi, és una alternativa molt interes-sant, podré deixar la bici a l’estació de Montcada, exclama García que reivindica un nou pas sobre el riu a l’al-çada de la Ferreria. Mentrestant, dis-sabte, utilitza el bicibox de la plaça de Pere Quart per aparcar la bici mentre compra al mercat.
L’Àrea Metropolitana (AMB), d’acord amb els ajuntaments de Montcada i de Cerdanyola, va instal·lar els bicibox als voltants de les estacions de tren dels dos municipis. Dels 19 municipis on hi ha mòduls d’aparcaments, aquestes “són dos dels més utilitzats”, confi r-ma dissabte a la plaça de Pere Quart, una de les tècniques. Durant tot el matí, explica què és el bicibox i repar-teix fulletons de promoció de la bici-cleta i plànols actualitzats de la xarxa de camins i carrils pedalables de l’àrea metropolitana. Ripollet  acaba d’estre-nar un nou carril bici fi ns a Montcada després de fi nalitzar aquest setembre les obres de connexió.   —Judit Josa

  • Publicat a Ciutat
Subscripció a aquest canal RSS

15°C

Ripollet

Humitat: 59%

Vent: 9.66 km/h

  • 24 Març 2016 18°C 8°C
  • 25 Març 2016 16°C 8°C