Ripollet tindrà la seva empresa municipal

Destacats Ripollet tindrà la seva empresa municipal

El ple aprova en fase inicial la constitució d’una entitat mercantil pública. La primera empresa impulsada per l’Ajuntament de Ripollet gestionarà, d’entrada, el servei de neteja d’edificis municipals i equipaments públics

l de juny va ser un dels plens més tranquils i curts d’aquests legislatura. L’equip de govern de Decidim va veure com s’avançava en la direcció de recuperar la gestió de serveis públics tot i la disparitat de posicions ideològiques del plenari. En l’aprovació inicial de la memòria per constituir la primera empresa municipal pública de l’Ajuntament de Ripollet, un punt “important” segons l’alcalde J. M Osuna, no hi va haver torn de rèpliques. Només el portaveu del PP Víctor Dieguez va sortir-se del guió calmat que sembla imposar-se amb la proximitat del descans estiuenc per plantejar un atac aferrissat a la voluntat municipalitzadora de Decidim que, a parer dels populars i també de Ciutadans (C’s), sobrepassa els límits de les funcions de l’administració.
És voluntat de l’actual govern optar per la gestió directa de serveis públics. Si bé, solament en “aquells casos en què es demostri la viabilitat i que comporta una millora”, va puntualitzar la tinent d’alcalde i regidora de municipalitzacions, Pilar Castillejo, que va encarregar-se de presentar la memòria justificativa.
“Una gestió no lucrativa”, com seria la municipal, “reverteix els beneficis en més formació, la millora de les infraestructures i la qualitat del servei o en minimitzar la seva repercussió ambiental”, va subratllar la regidora. A més, “és més transparent i pot ser més participativa amb la creació d’espais perquè la societat formi part dels òrgans de presa de decisions dels gestors”. Segons ha constatat Castillejo aquesta posició, —ideològica, els va retreure el PP—va més enllà de l’equip de govern i és majoritària a l’Ajuntament.

VIABLE I SOSTENIBLE
La memòria presentada ha estat elaborada per una Comissió d’Estudi al llarg de tres mesos. Entre els diversos informes que configuren aquest document el financer demostra que es compliran els requisits d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera; el jurídic regula els estatuts de la futura empresa municipal i els seus àmbits d’actuació. Inclou a més un informe de la convivència política, un anàlisi de mercat i viabilitat, el pla de posada en funcionament i diverses comparatives.
El que s’aprovava dijous, amb l’abstenció de PSC i el suport d’ERC i Mònica Laborda en votació inicial, són les bases per constituir l’entitat mercantil 100% pública, “Genera, mitjà propi Ripollet S.L”, a més de l’encàrrec d’assumir el servei de neteja d’equipaments, instaŀlacions municipals i edificis públics. El contracte del servei està prorrogat des del mes de gener.

BENEFICIS ‘IN CREIXENDO’
En l’informe financer de l’activitat i el pla de posada en funcionament queda demostrat segons Castillejo que la gestió directa del servei de neteja intern és la forma més eficient en comparació amb altres models. A banda dels resultats econòmics favorables previstos, la regidora també va explicar que els informes preveuen un augment dels beneficis a mesura que l’empresa ampliï la seva activitat amb l’assumpció de nous serveis, més enllà del de neteja d’edificis públics.
“Estem creant un organisme molt transparent, rigorós i amb control continuo”, va dir Castillejo. Per una banda, haurà de complir la llei de transparència i estarà obligada a presentar anualment una auditoria externa. Per l’altra, l’estat de comptes serà validat en cada exercici pel plenari, perquè els regidors del ple són la junta general de l’entitat. L’Ajuntament podrà exercir un “control estricte i continuo” del seu estat econòmic i la contractació, va concloure Castillejo i va advertir: “Si cau en pèrdues no rebrà cap ajuda de l’Ajuntament”..
La primera empresa pública competirà en igualtat de condicions que la resta d’entitats mercantils. Així, si, per exemple, utilitza un equipament municipal com a seu social haurà de pagar el lloguer corresponent.

LES CONDICIONS DEL PERSONAL
Els recursos humana han estat una de les raons fonamentals en la presa decisió de la municipalització, en tant que es possible millorar les condicions laborals del personal que presta el servei, va indicar la regidora La comissió, que ha comptat amb la implicació dels grups municipals, ha estudiat la viabilitat de subrogar les treballadores del servei de neteja. Després de reunir-se amb representants dels treballadors, les pròpies treballadores, la majoria de les quals són veïnes de Ripollet, i experts, la memòria conclou en assenyalar la viabilitat de subrogació, i en fa esment en el pla posada en funcionament, àrea de recursos humans.
El discurs de Castillejo va incloure un reconeixement als grups municipals que han fet aportacions tant en les reunions de la comissió com fora d’aquesta, i han plantejat puntualitzacions que han ajudat a millorar. “Estem contents de tirar endavant amb tot treball realitzat” va dir la regidora i va recordar que, superada l’aprovació inicial, es podrà seguir aportant, en forma d’al·legacions presentades en el període exposició pública . —JJR
l En la votació inicial per constituir una entitat mercantil, el PSC va abstenir-se per estudiar en profunditat les repercussions de municipalitzar el servei de neteja d’edificis públics; C’s i PP s’hi van oposar, basant l’argumentació en que l’administració s’extralimitava en la seva funció pública.
Els tres portaveus van tirar d’adscripció política en la justificació del vot. A l’altra banda, la republicana Lurdes Serra i Mònica Laborda comparteixen amb el govern el convenciment que la gestió pública és més beneficiosa pels ciutadans i van donar-li suport. El líder municipal de PDEcat, Xavier Peñarando havia excusat la seva presència i, amb un sol regidor, el grup va quedar-se sense representació al plenari.
El socialista Lluís Tirado va presentar el PSC com un partit ”socialdemocrata, lliberal, no anticapitalista”. En municipis on el PSC ostenta l’alcaldia, s’estan plantejant debats sobre la municipalització. El criteri que decanta la balança és la racionalitat econòmica. “No estem en contra (de la gestió directa), sempre que sigui més eficient i millor pels veïns”, va puntualitzar Tirado i va advertir que s’hi oposaran “quan els serveis siguin més costosos pels veïns de Ripollet”. L’abstenció en primera votació permetrà al PSC i als assessors externs analitzar “en profunditat” les condicions.
Tirado va voler subratllar part de l’informe de viabilitat que bassa la possibilitat de crear una empresa en la suficiència econòmica de l’Ajuntament. L’aprovació del projecte, que va qualificar de “rellevant”, hauria estat inviable sense el bon estat de salut dels comptes municipals, i aquest és fruit, va remarcar, de la gestió del PSC, al govern de Ripollet fins l’any 2015.
Des de postures liberals i en la línia de donar suport a la política útil, a Ciutadans s’els fa difícil acceptar remunicipalitzar serveis i dijous van optar per votar en contra “al primer pas”. El grup no ho veu clar: “Pensem que suposa moltes carregues per l’ajuntament de Ripollet, quan la funció de l’administriació ha de ser vetllar perquè el servei es presti en qualitat i eficiència pel ciutadà”, va dir el portaveu Josep Gabarra. En la mateixa posició es troba el PP, el discurs del qual es reprodueix a la pàgina següent. .
ERC va celebrar la bona feina feta i espara que la futura empresa “permeti gestionar sereveis garantint la transparència, la participació i el consens polític i social, en benefici veïns i veïnes”, va dir Lurdes Serra. Mònica Laborda va destacar l’estalvi de 9.460 euros per les arques municipals, que suposarà la municipalització, que és, va dir, “garantia de qualitat i de treball digne”. —JJR

15°C

Ripollet

Humitat: 59%

Vent: 9.66 km/h

  • 24 Març 2016 18°C 8°C
  • 25 Març 2016 16°C 8°C