L’Ajuntament comprarà pisos per destinar-los a habitatge social (part 1)

El ple ha aprovat una partida de 800.000 euros amb els quals pensa adquirir sis pisos. Osuna subratlla la importància de la mesura perquè Ripollet pugui tenir en un futur un parc municipal d’habitatges que permeti fer front a emergències 

El ple de Ripollet ha aprovat aquest dijous una modificació de crèdits que ,entre altres inversions, permetrà destinar 800.000 euros del pressupost municipal a la compra d’habitatges. L’Ajuntament calcula que amb aquesta inversió es podran adquirir al voltant de sis pisos. Aquests immobles de propietat municipal seran els primers actius d’un futur parc municipal d’habitatge social.
Després de les inspeccions realitzades per elaborar el cens d’habitatges buits, l’Ajuntament de Ripollet té a les seves mans un llistat de pisos desocupats, distribuïts pels diferents barris i que estan en condicions d’entrar a viure. Des de dijous passat, el consistori disposa de 800.000 euros per comprar almenys, sis d’aquests immobles.. Amb tot, el procés pot ser lent perquè el que va aprovar el ple és la consignació econòmica que permetrà iniciar la seva compra.
L’alcalde Josep M. Osuna va prendre la paraula per subratllar la “importància” de l’acord malgrat que habitualment és la titular d’economia qui defensa les modificacions de crèdit. “És un pas endavant, dels molts que caldrà fer, per iniciar els tràmits per a un parc d’habitatges socials i municipals”, va dir Osuna adreçant-se als grups.

EL DEBAT AL PLE
El punt va rebre el suport de PSC i ERC. El portaveu socialista Luís Tirado, va voler remarcar la importància de la compra d’habitatges per a ús social si bé va advertir de la necessitat de regular “molt bé” les condicions de cessió de l’habitatge de propietat municipal. La republicana Lurdes Serra va celebrar-ho ja que al seu parer possibiliten que el municipi doni resposta a persones en risc de quedar-se sense sostre a la vegada que l’Ajuntament disposa de les primeres eines per combatre i frenar l’especulació immobiliària.
La proposta de compra d’habitatges del govern de Decidim es va votar conjuntament amb altres inversions i despeses, per un import total d’1’733 milions d’euros. D’aquests, 800.000 es destinen a la compra d’habitatges i 776.000 al procés de compra i rehabilitació de l’edifici que albergarà el futur centre cívic del Pont Vell. El paquet aprovat inclou la consignació econòmica per cobrir despeses i inversions menors com l’increment del 0,92% del sou de la plantilla municipal obligat per llei, la implantació d’un servei de vigilància que garanteixi la seguretat del personal tècnic de Serveis Socials, el 20% d’aportació municipal al projecte de neteja i manteniment de la llera del riu Ripoll de l’Agència catalana de l’aigua, uns 28.0000 euros extra pel manteniment de les escoles o 1.000 euros per la compra d’una nevera al menjador de l’escola Tiana, entre altres.
C’s, que no va entrar a valorar la compra d’habitatge, va abstenir-se com acostuma a fer en tots els punts de modificacions de crèdit per no interferir en la governabilitat del govern. PP i PDECat van votar-hi en contra, però mentre el portaveu popular Victor Diéguez les emprenia tant amb la compra d’habitatges com amb la d’un immoble al Pont Vell; Xavier Peñarando portaveu de PDEcat cenyia la seva intervenció crítica en l’edifici del Pont Vell i, de no haver estat per aquesta operació, titllada “d’alegre”, hauria dit sí als pisos, va matisar.

HABITATGE DE LLOGUER
Diéguez considera que abans d’explorar una possible compra, caldria haver abordat el debat de l’habitatge a la Comissió de Serveis Socials, un ens que porta mesos sense convocar-se, segons van denunciar alguns portaveus al plenari. Sorprenentment, el popular va citar com a exemple les polítiques d’Ada Colau per enlletgir les de Decidim. A Barcelona “han demanat a la Generalitat que posi els diners i no compren habitatge sinó que el construeixen, i generen així, ocupació”., els va retreure.
A les acaballes d’un plenari destacable pel seu contingut social, el PSC va aconseguir que s’aproves per majoria —es van abstenir C’s i PP— una moció per l’accés a habitatges amb preus de lloguer justos i estables. El text, que va defensar la regidora Maria LLadó, insta als governs de l’Estat i de la Generalitat a reformar la llei d’arrendament urbà i a controlar els pisos buits, amb un conveni entre ajuntament i Generalitat, entre altres punts. —Judit Josa

Les mocions copen el debat polític del ple

Els grups municipals s’uneixen per exigir solucions al coŀlapse de la línia de bus ràpida E4 i advoquen per canviar el sistema d’organització del transport públic metropolità, situant Ripollet a la primera corona

En només un any la línia d’autobús ràpid E-4, l’única connexió directa en transport púbics del municipi vallesà amb Barcelona, va guanyar 29.000 nous usuaris i va ser utilitzada l’any 2017 per 729.000 ripolletencs. L’increment del volum de passatgers sense que s’hagi reforçat la línia l’ha portada al coŀlapse. “La seva situació és insostenible” assegura el regidor Franc Sánchez. Els grups municipals es van conjurar dijous en el ple, per fer un front comú i exigir a la Direcció General de Transport que reconsideri la seva última negativa a reforçar la línia. El principi d’acord existent entre les dues administracions va ser desestimat per motius pressupostaris si bé la pressió que han fet els usuaris i l’empresa que gestiona el servei, Autocares Font, hauria obert la porta a noves negociacions, segons va dir dijous l’alcalde Osuna.


Tots els grups van donar suport dijous a la petició al considerar que es tracta d’una “línia fonamental” (PDECAT), que és necessari reforçar “per garantir la qualitat” del servei (ERC) i les deficiències de la qual “afecten a tots els ripollentencs” (PP) i suposen “perjudicis pels usuaris i conductors” (Decidim). Per C’S, autors d’una moció per rebutjar l’augment de les tarifes de l’ATM, és una proposta “necessària, urgent i pertinent”. La moció de C’s va prosperar amb el suport de Decidim i PSC i l’abstenció de PP, ERC i PDECAT. Durant la moció el portaveu socialista van coincidir amb altres regidors en denunciar el sistema de en de Transport Metropolità i reivindicar la inclusió de Ripollet a la primera corona. —JJR

Ripollet inicia l’any amb 2 M més de pressupost i les ordenances fiscals de 2017

El tercer pressupost de la legislatura supera els 32 M d’euros i, segons la regidora d’Hisenda, Pilar Castillejo, concreta el Pla d’Acció Municipal de Decidim. L’equip de govern ha evitat el debat sobre l’IBI al no modificar les ordenances fiscal.

Una hora abans del que és habitual i sense pràcticament públic a la sala, el divendres 22 de desembre —l’endemà d’unes eleccions catalanes atípiques— s’iniciava a Ripollet el ple ordinari de desembre. Era aquesta una de les convocatòries més importants de l’any, al recollir entre els punts de l’ordre del dia l’aprovació dels pressupostos per l’exercici 2018 de la corporació i els dels patronats municipals de cultura, esports i ocupació, que havien estat aprovats prèviament als consells corresponents.
El pressupost de l’Ajuntament per al 2018 puja a 32.088.450 euros, 2 M i escaig més que el 2017, cosa que suposa un increment del 6,74% respecte els comptes de l’any passat. Els comptes han arribat al plenari sense debatre abans les ordenances fiscals —la previsió d’ingressos— ja que el govern no ha modificat les ordenances de 2017, evitant així, una nova rebaixa en la quota de l’IBI. Sigui com sigui i segons la regidora d’Hisenda Pilar Castillejo, encarregada de defensar la proposta al ple, aquest increment del pressupost ha estat possible gràcies a haver aconseguit augmentar les transferències que realitzen organismes supramunicipals tan per fer front a la despesa de personal com a la despesa corrent.
El ple de l’Ajuntament de Ripollet va aprovar els comptes amb el vot de qualitat de l’alcalde, Josep M. Osuna, al produir-se un empat després que l’equip de govern aconseguís el suport d’ERC i de la regidora Laborda i l’abstenció “crítica” de PDeCAT. Els anys anteriors havia estat Ciutadans, que en aquesta ocasió va votar-hi en contra juntament amb PSC i PP, qui havia facilitat que els comptes prosperessin.
El tercer pressupost del govern de Decidim concreta el pla d’Acció Municipal (PAM) presentat al maig de l’any passat, va destacar Castillejo, a l’exposar al ple els punts claus de la proposta econòmica.

Nous programes per un triple objectiu
En el capítol de despesa corrent, que amb una assignació de prop de 600.000 euros més respecte el 2017, arriba als 13,6 milions d’euros, s’inclou la posada en marxa de nous programes i accions que responen a les tres línies de treball prioritàries fixades al PAM per promoure la igualtat de drets i eradicar la desigualtat; el creixement personal i coŀlectiu a través de la Cultura, l’Esport i l’Educació; i “un Ripollet on fer vida i fer-la dignament”.
En l’àmbit de Justícia Social, es reforcen les ajudes familiar i els serveis de teleassistència amb un contracte nou més ampli.
Pel que fa a drets bàsics, es posarà en marxa la borsa d’habitatge de lloguer i es destinen nous recursos, tant propis com d’altres administracions, a fer front a l’emergència habitacional. La borsa de lloguer donarà cobertura a coŀlectius socials amb dificultats d’accedir a l’habitatge com ara els joves, a més de persones en risc d’exclusió, segons va apuntar Castillejo. .
En promoció de la Salut, es crea una nova partida per elaborar un pla director de l’Amiant. Durant el 2018 s’inventariaran els edificis i espais municipals que tenen amiant a la seva estructura i es redactarà un pla d’execució per eliminar-lo en funció de la seva perillositat.

Altres accions citades per Castillejo en la línia estratègica de creixement personal van ser la creació del Servei Municipal de l’Escola de música —l’oficialització del qual permetrà accedir a les ajudes de la Generalitat i de la Diputació—, la inversió de 75.000 euros per manteniment de les escoles dins d’un pla quadriennal dotat amb un total de 300.000 euros; o les inversions previstes en equipaments municipals com el casal d’avis, amb l’aula d’informàtica i l’ascensor, i el pavelló d’esports, on està previst renovar el parquet.

Per que fa a l’ús social de l’espai públic, el pressupost preveu reserves per redactar el pla d’accessibilitat i posar en marxa les accions que es consensuïn a la taula de diversitat funcional, així com inversions en les parades de bus. En aquest àmbit, Ripollet ha aconseguit finançament per eliminar la canya americana de la llera del riu Sec i construir noves passeres. Altres partides serviran per renovar els fanals en pitjor estat i millorar la poda de l’arbrat, amb un increment 10% del pressupost de parcs i jardins per aquesta finalitat.

En la millora dels serveis i el desenvolupament econòmic de la ciutat, Castillejo va destacar l’increment de les partides per impulsar la dinamització comercial així com l’augment de l’aportació al Patronat Municipal d’Ocupació. En aquest sentit, la regidora va voler posar en relleu el volum de soŀlicituds d’ajuts presentat per l’administració local a altres administracions. “S’està fent una tasca molt important per buscar subvencions per al foment de la formació i l’ocupació”, va dir.
La regidora va anunciar la posada en marxa d’un pla d’inspecció de les activitats econòmiques lligat a l’ordenança aprovada el 2017 amb l’objectiu de facilitar l’obertura de nous negocis a emprenedors; l’adequació de les dependències de serveis socials o l’elaboració d’un nou estudi d’olors amb l’objectiu d’identificar i controlar els focus de contaminació.

En la seva exposició Castillejo va fer èmfasi en la voluntat de “governar generant aliances des de la complicitat, la i corresponsabilitat” amb la ciutadania. En l’àmbit de més democràcia es destinen noves partides per la redacció del reglament municipal de participació, es manté el programa de pressupostos participatius, amb una dotació total de 300.000 euros i es posa en marxa l’anunciat pla de modernització electrònica. El 2018 serà segons Castillejo “un any clau” del procés que ha de facilitar l’accés a la ciutadania a l’administració a través de canals electrònics i la preparació d’una nova web municipal. —JJR

Pancartes al ple

A diferència d’altres consistoris, l’Ajuntament de Ripollet va mantenir la sessió plenària de dijous malgrat coincidir amb la primera part del debat al Parlament. La qüestió catalana va dominar el debat plenari. A les pancartes  indepes van afegir-se protestes locals com la residència i l’escola Ginesta 

Com afectarà a Ripollet l’aprovació divendres de la declaració de la Independència DUI al Parlament i de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució al Senat? La pregunta no tenia resposta, almenys al moment d’escriure aquestes línies, malgrat que en el ple municipal de dijous passat, els portaveus dels grups municipals van reiterar sense fissures els posicionaments de les seves respectives formacions en el debat de mocions de rebuig a l’aplicació del 155, de condemna a la brutalitat policial de l’1 d’octubre, o per exigir la llibertat del líders de l’ANC i d’Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, els Jordis.
En un ple dominat per les pancartes, els grups van debatre una proposta del PSC en defensa del model educatiu català i el sistema d’immersió lingüística. Els socialistes van presentar el text en resposta a les declaracions estatals que qüestionaven el model. Malgrat que l’enrebessada actualitat catalana domines bona part del debat plenari, la sessió, que coincidia amb el debat al Parlament, no va veure’s afectada, com va passar en altres municipis, per canvis d’horari o per l’absència de regidors.
Les pancartes i cartells indepes per l’alliberament dels pressos polítics, donant la benvinguda a la República i reclamant democràcia —juntament amb un ciutadà amb la bandera espanyola impresa a la camiseta— van conviure dijous amb una pancarta reclamant la residència per la gent gran i amb les que portaven les famílies de l’escola Ginesta perquè la Generalitat retiri el sostre d’amiant del gimnàs del centre, unes obres compromeses per l’estiu passat i que encara no s’han realitzat.

NOUS NOMENAMENTS
El socialista Lluís Tirado representarà Ripollet al Consell de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i Oriol Mor, de Decidim, al Consorci de Normalització linguïstica després de ser aprovat el seu nomenament, en substitució dels ex regidors socialistes Juan Parralejo i Maria del Mar Viera. La proposta d’acord va prosperar amb les abstencions de Ciutadans, PP i PDECAT, disconformes amb les formes. Es van aprovar a més tres modificacions de crèdit del pressupost general, del Patronat d’Ocupació i del d’Esport i la revisió del preu del contracte de serveis de neteja d’edificis municipals fins al gener de 2018, quan està previst municipalitzar el servei . —Judit Josa

El debat sobre la gestió de l’aigua s’allargarà tres mesos

La comissió creada al ple estarà integrada per representants de les associacions de veïns, els grups municipals i la regidora no adscrita, a més d’un equip tècnic. Aquest tràmit és “el primer pas perquè els principals  serveis públics siguin de gestió directa”, valora la republicana Lurdes Serra

L’Ajuntament de Ripollet ha iniciat l’expedient per crear la comissió político-tècnica que durant els tres propers mesos haurà de determinar el model de gestió del servei de subministrament de l’aigua potable a Ripollet. Integrada per tots els grups polítics, tècnics i les associacions de veïns, el nou ens disposa de tres mesos per analitzar i plantejar una proposta al ple. Fin ara existia una comissió que, formada arran d’una moció de PDECAT, estudiava aspectes al voltant de la municipalització si bé la constituïda dijous “està reglada i és la que marca la llei per analitzar el canvi de gestió”, va puntualitzar la tinent d’alcalde de Serveis Municipals i Municipalitzacions Pilar Castillejo. PSC, PDECAT i ERC van donar suport a la proposta del govern de Decidim; C’s va ajornar pronunciar-se a l’espera de més informació i pels dubtes que els genera el procés, mentre que el PP va expendre un no rotund.

DOS MODELS CONTRAPOSATS
A la sala van contraposar-se dos models antagònics: els que defensen que els serveis públics són més eficients amb una gestió directa (Decidim i ERC) i els que creuen que l’administració ha de fomentar les condicions, sense ocupar el paper de les empreses, com va argumentar el portaveu popular Víctor Dièguez. Entremig es van situar els portaveus dels socialistes i del partit demòcrata català, Luís Tirado i Xavier Peñarando. Ambdós grups es van posicionar a favor de la constitució de la comissió si bé van reservar descantar-se per cap dels dos models de gestió a l’espera dels informes, els números i els estudis finals. El debat es va reproduir uns minuts més tard, quan es va aprovar, també per majoria, la memòria justificativa de l’exercici de l’activitat econòmica i creació d’entitat mercantil per prestar els serveis de neteja de les instal·lacions i equipaments municipals.
La republicana Lurdes Serra va subratllar la rellevància d’obrir l’expedient de l’aigua: “És el primer punt on l’ajuntament farà un pas perquè els serveis públics principals siguin de gestió directa”, va dir. ERC aposta per la municipalització perquè és “garanteix la qualitat dels serveis”, es milloraran “les condicions laborals“ dels empleats i el model serà “més democràtic”, en tant que defensa “els interessos de la ciutadania i no de les empreses”, va concloure.
En termes similars va expressar-se la regidora Castillejo: la municipalització suposarà un millor coneixement de l’estat de canonades i inversió constant, va asegurar. “L’aigua, un bè escàs i únic, ha d’estar en mans públiques i mediar perquè ningú en pugui fer negoci“.
Segons el PSC, els primer informes han demostrat que el funcionament del servei, que està externalitzat, és “prou eficient i l’estat és òptim”, pel que qualsevol “canvi de gestió ha de repercutir en benefici dels veïns”. Tirado va demanar un procés transparent en què s’escoltin totes les parts implicades, inclosa la concessionària. Tirado i Peñarando van coincidir també en criticar al govern per la tardança en la constitució de la comissió. “Anem tard, hauria pogut estar feta molt abans i no abans de passar mitja legislatura, ja que portaven aquest canvi de model al seu programa electoral”, va retreure el portaveu de PDECAT a Decidim.
La posició més bel·ligerant va arribar de les files del PP. El popular Diéguez no només va argumentar que, a la vista dels primers anàlisis era innecesari el canvi, sinó que va considerar que l’administració s’extralimitava en les seves funcions. Diéguez va acusar a Decidim d’haver creat inseguretat als treballadors i de defensar la municipalització per motius ideològics. “Tenim bones instalacions de canalització, aigua de qualitat i un servei sense queixes. No hi ha cap amenaça ni urgència. Estan iniciat aquest tràmit perquè la decisió ja està presa”, va dir. Dieguèz va lamentar que en tres mesos es carregaria a l’Ajuntament amb una responsabilitat extra —de la que va dubtar que tingues capacitat d’absorvir— quan la rebaixa del cost de l’aigua es podria obtenir amb una “simple negociació amb l’empresa”.
Tots els grups van avalar que es prorrogues de nou el contracte amb Sorea, la primera prorroga caduca aquest mes d’octubre, per un màxim d’un any o fins al canvi model de gestió. “Accelerin el ritme”, els va reclamar Peñarando amb un “sí crític, ja que “no és normal” que s’hagi de fer una segona prorroga.— Judit Josa

L’Ajuntament fa costat als Institut-escoles i lluitarà per implantar-los a Martinet i Pinetons

El ple rebutja una moció del PP per evitar la celebració del referèndum de l’1 d’Octubre a Ripollet amb una defensa de la llibertat i la democràcia

Globus, pancartes i molta canalla. El darrer ple municipal de l’Ajuntament de Ripollet abans del descans estiuenc va obrir la sessió amb la sala plena de gom a gom de mares, pares i alumnes de l’escola El Martinet i els Pinetons. Descartada la construcció al municipi d’un quart institut després que la Generalitat renuncies al compromís l’any 2013 i ho ratifiques el 2015, els dos centres de primària han desenvolupat projectes per oferir estudis d’ESO i poder acollir alumnes fins els 16 anys.
Cinc dels sis grups municipals escenificaven dijous el seu suport a les demandes d’Escola institut amb la presentació d’una moció. El text, retirat al mes de juny per consensuar-lo amb tota la comunitat educativa, va ser finalment aprovat en aquest ple de juliol entre ovacions i crits d’alegria. Amb la única abstenció del regidor del PP, Ripollet es prepara per una nova lluita. “Si aconseguim seguir anant tots junts estic segur que més d’hora que tard aconseguirem tots els objectius”, va rematar l’alcalde Josep M. Osuna. Les famílies i professionals que han impulsat el projecte van defensar en els seus respectius manifestos la proposta com una forma win-win perquè, argumenten, contribuirà a minvar la massificació de la secundària que pateix Ripollet des de l’any 2000. “Avui fem palès el suport de l’Ajuntament de Ripollet i la reivindicació a una planificació educativa pública, laica i qualitat”, va destacar el regidor d’Educació Oriol Mor, abans de llegir l’argumentació a favor dels projectes de l’Escola Institut i les trajectòries dels dos centres, referents pels seus projectes educatius.

El relleu al psc es fa efectiu
El ple de juliol va ser significatiu pel relleu al grup municipal del PSC. La regidora Mari Carmen Gutiérrez i els regidors socialistes Antoni José Francolí i José Luís Suárez van prendre posició de l’acta amb la fórmula “Sí, prometo”. Els tres edils substitueixen al portaveu i ex alcalde de Ripollet Juan Paralejo i a les regidores Rosa Martín i Mar Viera que van acomiadar-se del plenari a principi de mes. El regidor i primer secretari Lluís Tirado ha assumit ser portaveu del grup. Les representacions dels nous regidors a les comissions i patronats municipals van prosperar amb els vots favorables de PSC, PP, ERC-JpR i Mònica Laborda i les abstencions de PDECat, C’s i Decidim. Tots els grups municipals van donar la benvinguda als nous edils.

El referèndum, al ple
En aquest estiu en que l’actualitat política catalana està marcada per la convocatòria del referèndum de l’1 d’octubre i la tramitació de la llei de garanties democràtiques, el debat va girar al voltant de la democràcia, la llibertat i el dret a vot. La moció del PP contra la convocatòria “d’un referèndum iŀlegal” i perquè l’Ajuntament no faciliti ni mitjans ni recursos per la seva celebració va ser rebutjada amb els vots de les formacions sobiranistes Decidim, ERC-JpR, PEDEcat i de la regidora no adscrita. Laborda va recriminar al PP haver creat una situació de caos, al no haver acceptat un referèndum pactat. C’S, “farts del monotema de la independència per tapar la corrupció”, va dir el portaveu taronja Josep Gabarra, i PSC van donar suport al PP. Des de les files socialistes, Lluís Tirado va defensar l’obertura d’un procés de diàleg per reformar el territori, reconèixer la pluralitat nacional davant el xoc de trens entre l’immobilisme popular i la independència.

MÉS DINERS PELS SERVEIS D’atenció DOMICILIARIA i l’escola de música
La licitació del contracte del servei d’atenció domiciliària es va aprovar per unanimitat. El plec preveu un increment pressupostari fins als 3.304.087,68 euros per tal d’igular la dotació amb la resta del territori, donar un plus de qualitat al servei -que consisteix en atenció personal, servei auxiliar de la llar, l’àpat a domicili i servei de podologia— i, a poder ser, millorar les condicions laborals de les treballadores, segons va explicar la regidora de Serveis Socials, Reyes Muñoz. El punt d’acord es va aprovar per unanimitat. Únicament des del PSC, Maria Lladó va advertir que el seu grup faria seguiment del concurs perquè l’esforç econòmic reverteixi en millores efectives en un servei municipal que “fa anys que es fa i és fa amb qualitat”. C’s va qualificar l’atenció domiciliaria de “servei bàsic”; PDECat va subratllar que l’actual és un model que funciona i Laborda va destacar l’esforç fet per la regidoria de Serveis Socials amb la preparació de la licitació.
El mateix suport unànime va rebre una nova modificació de crèdits per incorporar al pressupost una dotació de 46.000 euros destinada al manteniment de l’Escola de Música el primer quadrimestre del curs 2017-2018 i uns altres 7.800 per instaŀlar l’aire condicionat de l’Associació de veïns de Can Mas, a més de la quota de Síndics i defensors al ciutadà. L’aportació municipal a l’escola de música s’incrementarà el 2018 segons el conveni signat a final de mes amb la Societat Coral del Vallès, que la gestiona. El popular Víctor Diéguez va condicionar el suport a que aquest sigui un any pont i va apostar perquè el 2018 es liciti el servei per tal de poder optar a ajudes d’altres administracions. El socialista Tirado va dir sentir-se orgullós d’un model d’èxit, impulsat per l’exregidora Rosa Martín, i va destacar que l’increment responia a que molts nens i nenes estan fent servir l’escola. L’alcalde Osuna va subratllar el suport unànime a que l’escola pugui créixer.
Un altre dels punts aprovats —amb les abstencions de tots els grups excepte la regidora no adscrita, que va donar suport a Decidim— va ser la incorporació d’un estudi de mobilitat a la tramitació per modificar el Pla General Metropolità al carrer Verge de Montserrat, de barri de Tiana. La modificació del PGM pretén adequar la zona als vials previstos sobre mapa i aclarir l’ús de les finques afectades. L’estudi mesura l’impacte que els canvis urbanístics tindran en els desplaçaments de vianants, bicis, transport públic i privat i de mercaderies. El PSC va reservar-se el vot per estudiar possibles aŀlegacions, PDECat per prudència perquè en l’àrea urbanisme el govern “donde dice digo diego”, va etzibar-los Peñarando. —Judit Josa

Subscripció a aquest canal RSS

15°C

Ripollet

Humitat: 59%

Vent: 9.66 km/h

  • 24 Març 2016 18°C 8°C
  • 25 Març 2016 16°C 8°C